Kvalitet

 • Vi garanterar kunder att våra tjänster utförs enligt gängse lagar och förordningar.
 • Säkerhetsställa åtgärder med fasta rutiner och manualer.
 • Kontinuerliga produkt och leverantörsanalyser.
 • Kontinuerlig utbildning av personal i kvalitetsarbete.


Miljö

 • Vi strävar ständigt efter att minimera miljöpåverkan och energiåtgången i våra projekt.
 • Likaså samarbetar vi med lika miljömedvetna leverantörer.
 • Främjar källsortering
 • Ständigt förbättra och anpassa våra miljömål.
 • Vi använder endast miljövänliga material som samtidigt uppfyller kundens krav
  på säkerhet och kvalitet.
 • Kontinuerlig utbildning av personal i miljöhantering.
 
Visa alla