Scantecentreprenad AB står för Skandinavisk teknik, entreprenad och konstruktion.
Under 2007 bildades ett dotterbolag, Scantec Fastighetsservice.
Vårt huvudkontor är beläget i Halmstad men vi är verksamma i hela Sverige.


 
Visa tre